ZangRiela Smartlappenkoor Riel
Zangriela
Repetitie
ZangRiela
Siem Maas:
Emailadres:
06-13931125
info@zangriela.nl

ZangRiela Smartlappenkoor

ZangRiela bestuur

We stellen u aan ons bestuur voor :

     
Siem Maas
voorzitter
  Ber Roozen
Secretaris / penningmeester
  Ad Paulissen
Bestuurslid
 
           

De muzikale leiding berust bij :

       
Jan Kuijsters
Dirigent
  Tonnie van Beurden
2e dirigent