ZangRiela Smartlappenkoor Riel
Zangriela
Repetitie
ZangRiela
Siem Maas:
Emailadres:
06-13931125
info@zangriela.nl

ZangRiela Smartlappenkoor

LidmaatschapLid worden kan in principe iedereen die de smartlap en het levenslied een warm hart toedraagt. Na aanmelding bezoekt men als aspirantlid gedurende 4 weken de repetities om nader kennis te maken met het koor en om de sfeer te proeven. Elk lid is contributie verschuldigd.

Als lid wordt men geacht regelmatig de repetities te bezoeken en zich te houden aan het huishoudelijk reglement. Bij optredens dient men zich te houden aan de kledingsvoorschriften.

Aspirantlid

Aspirantleden kunnen gedurende 4 weken vrijblijvend de repetities van het koor bijwonen. Na deze periode van 4 weken beslist men of men wel of niet lid wil worden.

Siem Maas

Contributie

De contributie bedraagt 5,00 per maand per lid. Betaling kan geschieden door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer van het koor. Dit nummer is tijdens de repetitieavonden te verkrijgen via de penningmeester. Contant betalen kan ook tijdens de repetitieavond.