ZangRiela Smartlappenkoor Riel
Zangriela
Repetitie
ZangRiela
Siem Maas:
Emailadres:
06-13931125
info@zangriela.nl

ZangRiela Smartlappenkoor

ZangRiela-lied

Hier zijn we, hier zijn we, hier zijn we dan al weer,
niet twintig, niet dertig, maar veertig ongeveer.
We zingen een liedje voor u heel graag vandaag,
soms vrolijk, soms treurig, dat is nog maar de vraag.

Ja, Zangriela heeft weer eens goed zijn best gedaan,
is al weken aan 't oefenen gegaan.
Daarom zingen wij nu echt uit volle borst,
na afloop zijn de kelen droog en hebben we dorst.

Wij zijn maar amateuren,
die u wat op gaan fleuren.
Liedjes met soms een lach, soms een traan,
zingen wij heel spontaan.

U zult dat vast waarderen,
en met ons mee gaan bleren.
Dan hebben wij ons doel bereikt,
wij blij en u verrijkt.

Hier zijn we, hier zijn we, hier zijn we dan alweer,
niet twintig, niet dertig, maar veertig ongeveer.
We zingen met vreugde voor u en allemaal,
een middag, een avond, dat is ons echt egaal.

Ja, Zangriela heeft weer eens goed zijn best gedaan,
is al weken aan 't oefenen gegaan.
Daarom zingen wij nu echt uit volle borst
Na afloop zijn de kelen droog en hebben we dorst.

Lala-lalalala- lala
lalala-lala-la
lalal-lala-la-lalalal
lalalalala-laZangriela